B.V. en N.V.

Naamloze en besloten vennootschappen (N.V.’s en B.V.’s) zijn rechtspersonen. Dat betekent dat zij, net als de mens, drager zijn van rechten en plichten en hebben een afgescheiden vermogen, waarmee zij aan het economisch verkeer kunnen deelnemen. Alleen de rechtspersoon zelf is (in beginsel) aansprakelijk voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien.

Een groot verschil tussen de B.V. en de N.V. is het besloten karakter van de B.V. Aandelen in een B.V. kunnen door een aandeelhouder niet zomaar aan anderen worden overgedragen. En als de overdracht is toegestaan, dan moet dat, anders dan de aandelen in een N.V., verplicht bij notariële akte gebeuren.

Dankzij de moderne technieken die notariskantoor Scholten & Wilmink natuurlijk in huis heeft, kan de oprichting van een B.V. of N.V. vlot worden afgehandeld. Een vlotte afhandeling van uw dossier tegen een redelijke prijs en kwalitatief natuurlijk dik in orde. Dat mag u van notariskantoor Scholten & Wilmink verwachten.

 

Het B.V.-recht is sinds 1 oktober 2012 makkelijker, goedkoper en flexibeler geworden.

Er wordt nu daarom ook wel gesproken over een Flex B.V. of flex recht.

De belangrijkste wijzigingen:

  • de eis om een startkapitaal van € 18.000 euro te investeren, is komen te vervallen. € 0,01 is genoeg.
  • er is verplichte bankverklaring en accountantsverklaring meer nodig.
  • u heeft meer vrijheid om de statuten in te richten. Wat er verplicht in de statuten moet staan is: naam, vestigingsplaats, doel van de bv, het aandelenkapitaal en een regeling voor directeuren en/of commissarissen die plotseling (door ziekte of schorsing bijvoorbeeld) wegvallen. Hiervan mag niet worden afgeweken.
  • aandelen kunnen worden uitgeven zonder stemrecht of zonder recht op een winstuitkering (dividend). Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
  • er kunnen buiten de algemene vergadering om besluiten worden genomen. Daardoor kan de bv sneller handelen. Zeker als er maar één directeur-grootaandeelhouder(DGA) is.
  • overdracht van aandelen mag worden beperkt, maar dat moet niet. Voorheen was het zo dat als een van de aandeelhouders uit de bv stapte, de aandelen éérst aan de andere aandeelhouders aangeboden moesten worden voordat je ze aan iemand anders kon verkopen. Die wettelijke blokkeringsregeling is nu afgeschaft.

 

Omzetten oude B.V. naar Flex B.V.

De laatste tijd zijn veel oude B.V.’s notarieel omgezet naar de flex B.V. De meeste mensen doen dit omdat zij de € 18.000 startkapitaal uit hun B.V. kunnen halen zonder daarover belasting te hoeven betalen.

Laat u hierin goed adviseren. Bij notariskantoor Scholten & Wilmink, bent u daarvoor aan het juiste adres.