Overlijden

 

Naast de emotionele gevolgen die een overlijden met zich brengt, moeten er ook juridisch een aantal dingen geregeld worden. Allerlei instanties zullen vragen om een zogenaamde verklaring van erfrecht, de fiscus zal erfbelasting willen heffen en daarvoor moet aangifte worden gedaan en de nalatenschap van de overledene zal moeten worden verdeeld. Zaken waar u na een overlijden niet echt op zit te wachten.

De notaris kan een verklaring van erfrecht niet zomaar afgeven. Zo moet bij het Centraal Testamentenregister (CTR) worden onderzocht of er een testament is en bij welke notaris dat is gemaakt, en het bevolkingsregister zal moeten worden geraadpleegd. Op basis van deze gegevens kan worden bepaald wie de erfgenamen zijn. Deze erfgenamen moeten worden benaderd (en soms ook opgespoord), omdat zij moeten verklaren of zij de nalatenschap aanvaarden (of niet (verwerpen) of onder voorwaarden (beneficiaire aanvaarding). Dat is belangrijk om te weten; de erfgenaam volgt de overledene op in al zijn rechten, maar ook in al zijn verplichtingen. Voor de schulden wordt de erfgenaam dan ook aansprakelijk.

Al met al gaat de notaris niet over één nacht ijs; daarop moet u kunnen vertrouwen. Wel zo’n plezierig idee, dat notariskantoor Scholten & Wilmink ruime ervaring heeft bij het werken aan erfenissen. Of het nu alleen maar gaat om de afgifte van de verklaring van erfrecht of u wilt dat de gehele nalatenschap van begin tot eind wordt afgewikkeld, bij notariskantoor Scholten & Wilmink bent u aan het juiste adres. Wij behandelen de nalatenschap tegen een redelijke prijs voor u af en kwalitatief, vanzelfsprekend, dik in orde. Ondanks het overlijden, een prettige gedachte.