Huwelijk & Partnerschap

 

Huwelijk

Als u trouwt in Nederland dan trouwt u sinds 1 januari 2018 in de beperkte gemeenschap van goederen. En dat betekent dat u ieder de persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het het huwelijk had behoudt. Schenkingen en erfenissen die u krijgt voor of tijdens uw huwelijk zijn ook van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament van de overledene iets anders is vermeld.

De vraag is of u dat wel wilt. Wanneer u een eigen bedrijf heeft kunt u met huwelijkse voorwaarden er voor zorgen dat uw zaak van u blijft en op die manier ook uw partner beschermen tegen eventuele schuldeisers van uw bedrijf. Ook indien u het familiekapitaal in stand wilt houden, kinderen uit een eerder huwelijk heeft of om welke reden dan ook de vermogens gescheiden wilt houden dan moet u voordat u trouwt huwelijkse voorwaarden maken. Ná de grote dag kan het ook, maar dan bent u aanzienlijk duurder uit.

Net als voor het maken van huwelijkse voorwaarden, kunnen er allerlei redenen zijn de huwelijkse voorwaarden later weer op te heffen of te wijzigen. Hoe dan ook is het goed u te laten informeren. Bij notariskantoor Scholten & Wilmink bent u daarvoor aan het juiste adres. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden, voor en tijdens uw huwelijk (maar ook het opheffen ervan) regelen wij vlot en tegen een redelijke prijs. Dat kan dan alvast worden geschrapt van uw “te doen” lijst voor het huwelijk. Plezierige gedachte.

 

Partnerschap

Nog niet zo heel lang geleden is in de wet het geregistreerd partnerschap geïntroduceerd. Dat geregistreerd partnerschap is wat betreft de financiële gevolgen exact gelijk aan een huwelijk. Dat betekent dus onder andere dat tussen de geregistreerde partners een beperkte gemeenschap van goederen geldt. En dat betekent dat u ieder de persoonlijke bezittingen en schulden die u voor het het geregistreerd partnerschap had behoudt. Schenkingen en erfenissen die u krijgt voor of tijdens uw geregistreerd partnerschap zijn ook van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament van de overledene iets anders is vermeld.

Wanneer u een eigen bedrijf heeft kunt u met partnerschapsvoorwaarden er voor zorgen dat uw zaak van u blijft en op die manier ook uw partner beschermen tegen eventuele schuldeisers van uw bedrijf. Ook indien u het familiekapitaal in stand wilt houden, kinderen uit een eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft of om welke reden dan ook de vermogens gescheiden wilt houden dan moet u voordat u een geregistreerd partnerschap sluit partnerschapsvoorwaarden maken. Ná de grote dag kan het ook, maar dan bent u aanzienlijk duurder uit.

Altijd goed is het u te realiseren dat een geregistreerd partnerschap bijna precies dezelfde gevolgen heeft als het huwelijk, maar er zijn wel bepaalde verschillen! De vraag is dus of u met een geregistreerd partnerschap wel goed af bent. Al met al moet u zich goed laten informeren en bij notariskantoor Scholten & Wilmink bent u daarvoor aan het juiste adres. Wij zijn u vlot en tegen een redelijke prijs van dienst. Weer een zorg minder!