Samenwonen

 

Als u ongehuwd samenwoont en vooral als u samenwoont in een eigen woning is het maken van een samenlevingsovereenkomst een absolute must.

Voor de wet die het erfrecht regelt zijn ongehuwde partners vreemden van elkaar. En dat kan heel vervelende en erg dure gevolgen hebben als één van u overlijdt.

Met een samenlevingsovereenkomst kunt u die vervelende gevolgen meestal heel goed voorkomen.
Wat kunt u regelen in een samenlevingsovereenkomst? Erg belangrijk is natuurlijk een goede afspraak voor het geval één van u overlijdt. Maar ook kunt u afspraken maken over wie van u welke kosten betaalt. U kunt precies vastleggen hoe de eigendomsrechten liggen van bijvoorbeeld de inboedel en de auto. Hoe gaat het met de woning als dat een huurwoning is? U kunt elkaar aanwijzen als begunstigde voor het nabestaandenpensioen.

Bovendien kan een samenlevingsovereenkomst een fiscaal voordeel opleveren. Ongehuwde samenwoners worden namelijk pas na vijf jaar samenwonen gelijk behandeld als gehuwden voor de erfbelasting, gehuwden genieten namelijk een grote vrijstelling. Maar hebt u een notariële samenlevingsovereenkomst dan heeft u die voordelen al na zes maanden.

Samenwonen wordt nóg plezieriger als u uw samenlevingsovereenkomst laat opstellen door notariskantoor Scholten & Wilmink. Wij zetten uw wensen vlot en tegen een redelijke prijs om in een waterdicht contract. Daar kunt u op vertrouwen!