Maatschap / V.O.F. / C.V.

 

De maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen, ‘maten’ genoemd, die met dat wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven. De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De afzonderlijke maten zijn niet verplicht ieder een gelijke hoeveelheid in de gemeenschap te brengen.

De maatschapsvorm wordt veel gebruikt door – vrije – beroepsbeoefenaren. Bijvoorbeeld een maatschap van artsen of accountants. Ook in de agrarische sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de maatschap als organisatievorm. Indien de maten met hun maatschap onder gemeenschappelijke naam naar buiten toe optreden, dan is sprake van een openbare maatschap. Aangenomen wordt dat de openbare maatschap een van het privévermogen afgescheiden vermogen heeft.

Privéschuldeisers van de maten kunnen zich tijdens het bestaan van de maatschap niet verhalen op het vennootschapsvermogen. Dit afgescheiden vermogen is primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers, die zich exclusief kunnen verhalen op dat vennootschappelijk vermogen. Andersom kunnen de zakelijke schuldeisers zich wel verhalen op het privévermogen van de maten. Alle verplichtingen tussen de maten onderling worden bepaald door de tussen die maten gesloten maatschapsovereenkomst. De wettelijke regeling voor de maatschap is nogal summier, en daarom krijgt u advies van notariskantoor Scholten & Wilmink, wij hebben die deskundigheid vanzelfsprekend. Voor uw maatschap, maar ook voor alternatieve vormen (zoals de C.V. en de VOF, de commanditaire vennootschap en de vennootschap onder firma) bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn u graag, vlot en tegen een redelijke prijs van dienst. En kwalitatief? Natuurlijk dik in orde.