Vereniging en Stichting

 

Van oudsher werden stichtingen vooral gebruikt om goede doelen te formaliseren. De rechtsvorm vereniging wordt meestal gekozen om in gemeenschapsverband een doel na te streven.

Daar waar de vereniging verplicht leden kent, zijn die bij de stichting juist verboden. Daarin verschillen de twee rechtsvormen vooral van elkaar.

Beiden bezitten rechtspersoonlijkheid (de vereniging slechts wanneer deze bij notariële akte is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel). Rechtspersoonlijkheid betekent dat er een afgescheiden vermogen is waarmee aan het economisch verkeer kan worden deelgenomen. De bestuurders zijn in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden. In beginsel, want kan hen onbehoorlijk bestuur worden verweten, dan kan daaruit wel aansprakelijkheid voortvloeien. Bestuurders van een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid zijn wel aansprakelijk met hun privévermogens.

Voor de oprichting van een stichting of vereniging bent u bij notariskantoor Scholten & Wilmink aan het juiste adres. Met de keuze voor een vereniging of stichting (misschien komen we zelfs op iets heel anders uit) en het opstellen van de statuten zijn wij u graag van dienst. Snel kunt u met uw stichting of vereniging aan de slag, natuurlijk tegen een redelijke prijs en kwalitatief dik in orde. En mocht u later de statuten willen wijzigen, dan is dat prima mogelijk. Notariskantoor Scholten & Wilmink heeft het in huis.