Volmacht & Levenstestament

 

Als u in een situatie komt te verkeren door bijvoorbeeld ziekte of ongeval en u niet meer in staat bent zelf te handelen kunt u een vertrouwenspersoon of -personen aanwijzen die voor u uw zaken kunnen regelen en volmacht van u hebben. Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen.

Dit legt u vast in een levenstestament. Deze akte is dus iets anders dan een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven.

U regelt uw financiële zaken, maar kunt ook uw wensen aangeven over te nemen medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. U geeft ook aan op welk moment van de volmacht gebruik kan worden gemaakt.

Zeker in de situatie dat u (en uw partner) een eigen woning heeft (hebben) houdt u zelf de regie. Overigens kunt ook een levenstestament maken om de continuïteit van uw eigen onderneming te waarborgen.

Als u geen levenstestament heeft gemaakt en u wordt wilsonbekwaam benoemt de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor. Wie dat wordt, daar heeft u zelf geen invloed meer op. Heeft u een partner, dan is het ook niet altijd zo dat de kantonrechter die partner benoemt. Voor het verkopen of schenken van goederen is dan machtiging van de kantonrechter nodig. Ook voor het doen van grote uitgaven (boven de 1.000 euro) is een machtiging van de kantonrechter nodig. Dit geldt ook als de bewindvoerder uw partner is. De bewindvoerder moet jaarlijks de (financiële) stukken aan de rechter laten zien. Dit kan voor de partner voelen alsof deze ook onder bewind is gesteld.

Genoeg redenen om een levenstestament te maken!
Notariskantoor Scholten & Wilmink heeft het in huis.