Woning

 

Er komt heel wat kijken bij de koop en verkoop van een huis. De eerste juridische handeling is vaak het ondertekenen van de ‘voorlopige koopovereenkomst‘, meestal bij de makelaar. En daar zit meteen de eerste adder onder het gras. Er is namelijk niets voorlopigs aan die koopovereenkomst!

Na ondertekening is zowel de koper als de verkoper voor de volle 100% gebonden. Wel heeft de koper sinds een aantal jaren drie dagen bedenktijd (hij kan binnen die drie dagen nog van de koop afzien) en zijn er meestal zogenaamde ‘ontbindende voorwaarden‘ in de overeenkomst opgenomen. Met een beroep op zo’n ontbindende voorwaarde kan een partij zonder boete of kosten van de koop af. Het meest bekende voorbeeld daarvan is de afspraak, dat als de koper er niet in slaagt om voor een bepaalde datum zijn hypotheek rond te krijgen, hij zonder kosten eenzijdig de koop kan annuleren.

Gaat alles gewoon zoals het bedoeld is, dan kan de notaris aan de slag. Hij moet er voor zorgen dat koper ook daadwerkelijk eigenaar wordt van het huis. Is de verkoper bevoegd, is de koper bevoegd, hebben we wellicht te maken met een monumentaal pand, wat doet dat pad achter het huis (hoort dat bij het huis en zo ja, wie mogen daar allemaal overheen), hoe zit het met de hypotheek van de verkoper, hoe gaat de koper financieren?

Allemaal vragen die de notaris moet beantwoorden. En pas als hij al die antwoorden uitgezocht heeft, kan hij de akte van levering opstellen. Naast die akte zorgt de notaris ook voor alle financiën. De (bank van de) koper stort de koopsom bij de notaris en daarmee worden alle partijen betaald die iets met de transactie te maken hebben. Natuurlijk de verkoper en zijn hypotheekbank, maar ook de betrokken makelaars en niet te vergeten de overheid: nog steeds moet over de koopsom overdrachtsbelasting (woningen 2%; overige 6%) worden betaald. Ook daarvoor zorgt de notaris.

Met dit alles is uw dossier bij notariskantoor Scholten & Wilmink in goede handen. Wij handelen uw dossier vlot en tegen een redelijke prijs voor u af. Daar kunt u op vertrouwen!