Statuten

 

De statuten van de B.V. en de N.V. kunnen worden gezien als de ‘leefregels’ van deze rechtspersonen. De statuten bepalen wat het doel is van de onderneming, wie aandeelhouder kunnen zijn, onder welke voorwaarden aandelen kunnen worden overgedragen en wat de nominale (zeg maar de oorspronkelijke) waarde van de aandelen is.

Ook kan in de statuten worden gelezen wie er bevoegd is namens de vennootschap te handelen en hoe besluiten moeten worden genomen. In de statuten staan verder afspraken en regels die van belang zijn voor de onderlinge verhoudingen tussen personen (aandeelhouder, directeur) die bij de B.V. of N.V. betrokken zijn.

De statuten worden bij de oprichting van de vennootschap vastgesteld, maar de statuten kunnen daarna ook veranderd worden.

Zowel de vaststelling bij oprichting als de latere statutenwijziging moet bij notariële akte plaatsvinden. Ook hiervoor moet u bij notariskantoor Scholten & Wilmink zijn. Tegen een redelijke prijs handelen wij vlot en vakkundig uw zaken af. Zodat u weer snel uw aandacht aan uw onderneming kunt schenken.