Aandelen

 

B.V.’s en N.V.’s hebben een in aandelen verdeeld kapitaal. Met die aandelen wordt kapitaal bijeengebracht en met dat kapitaal wordt een bepaald doel nagestreefd. De aandelen worden bij de oprichting uitgegeven, maar ook na de oprichting kan een vennootschap aandelen uitgeven. En natuurlijk kunnen aandeelhouders hun aandelen ook aan anderen overdragen, als tenminste de statuten van de vennootschap dat toestaan.

Aandeelhouders lopen slechts een beperkt risico met hun privévermogen namelijk alleen dat bedrag waarmee zij verplicht hun aandelen vol te storten (de waarde ervan te voldoen). Sinds de invoering van het nieuwe B.V. recht is de eis om een startkapitaal van € 18.000 euro te investeren komen te vervallen. € 0,01 is genoeg. 

 
De overdracht van aandelen in een B.V. moeten bij notariële akte worden overgedragen. Vanzelfsprekend heeft notariskantoor Scholten & Wilmink daarvoor de expertise in huis.