Fusie / Splitsing

Fusie en splitsing is binnen het ondernemingsrecht één van de mogelijkheden die gebruikt wordt om ondernemingen anders te structureren.

In de loop van de jaren hebben uw B.V.’s zich misschien tot een ware kerstboom opgestapeld. Met goede redenen, daar niet van, maar inmiddels concludeert u dat het ook wel met wat minder kan. Fusie tussen de verschillende vennootschappen is dan een optie. Maar ook als u een samenwerking met een collega of een concurrent beoogt, kan voor een juridische fusie worden gekozen. Door een fusie smelten de te fuseren vennootschappen als het ware samen en blijft er nog maar één vennootschap over. Die ene (verkrijgende) vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de andere (verdwijnende) vennootschap(pen).

Andersom heeft u misschien wel meerdere activiteiten in uw enige B.V. ontwikkeld en wilt  deze graag van elkaar scheiden. In dat geval is juridische splitsing de aangewezen weg: het is het uit elkaar halen van vermogen van een rechtspersoon dat verdeeld wordt over twee of meer rechtspersonen.

Voor zowel de fusie als de splitsing dient er op een zorgvuldige manier een aantal wettelijke stappen genomen te worden en wettelijke termijnen in de gaten te houden worden en dit vergt zeer veel nauwkeurigheid. Nauwkeurigheid die u bij notariskantoor Scholten & Wilmink vanzelfsprekend aantreft. Wij bewaken uw termijnen en zorgen dat alle vereiste aankondigingen op de juiste tijd op de juiste plek worden gedaan. En over de inhoud van de fusiestukken hoeft u zich ook geen zorgen te maken. Snel, deskundig en tegen een redelijke prijs stellen wij die voor u op. Een rustige gedachte.