Belasting / Cijfers

Tarief

Partners en kinderen: tot € 126.723 10%; daarboven 20%

Kleinkinderen            : tot € 126.723 18%; daarboven 36%

Overig                        : tot € 126.723 30%; daarboven 40%

 

Vrijstellingen schenkbelasting (belastingjaar 2020)

     
Verkrijger Vrijstelling Bijzonderheden
Schenking door ouders aan kinderen € 5.515 Per kalenderjaar
  € 26.457

Eenmalig, indien leeftijd kind tussen 18 en 40 jaar (NB van deze eenmalig vrijgestelde schenking moet aangifte worden gedaan!). Indien het bedrag is geschonken ter zake van de verwerving van een eigen woning bedraagt de vrijstelling € 103.643 en indien het bedrag is bestemd voor de betaling van een dure studie of opleiding, bedraagt de vrijstelling € 55.114

Als ouders een kind vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalig verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij nog eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van € 28.657, mits dit bedrag wordt gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning of de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.

     
Anderen (ook echtgenoot) € 2.208 Per 12 maanden.
     
Algemeen nut beogende instelling en Sociaal belang behartigende instelling volledig vrij  

 

 

 

Vrijstellingen erfbelasting (belastingjaar 2020)

     
Verkrijger Vrijstelling Bijzonderheden
Langstlevende echtgenoot, geregistreerd partner of ongehuwd samenwonend € 661.328* Met een notariële samenlevingsovereenkomst geldt deze vrijstelling voor samenwoners al na zes maanden!
     
(klein)kind € 20.946  
     
ziek / gehandicapt kind € 62.830  
     
Ouders € 49.603  
     
Andere verkrijgers € 2.208  

 

 

 

* De waarde van pensioenen, lijfrenten en periodieke uitkeringen bij overlijden worden voor de helft van de vrijstelling afgetrokken. Bij partners resteert tenminste een vrijstelling van € 170.846Heeft u vragen?


STEL HIER UW VRAAG
Naam


Telefoonnummer


Email


Uw vraag
Ik wil me abonneren voor:
  De notariskrant / Nieuwsbrief

Verzenden